Bơm chìm công nghiệp HCP

Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
  • Mr. Minh Mr. Minh

    LH: (028) 6266 0466 - 0902 8787 85

  • Mr. Minh Mr. Minh

    LH: (028) 6266 0466 - 0767 864 523

ĐỐI TÁC
Máy nước nóngNhà bếp
Máy bơm chìm nước thải bằng INOX đúc HCP 3 pha 50SA2.4A (304)
Mã sản phẩm: 50SA2.4A - 3 pha
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm nước thải bằng INOX đúc HCP 1 pha 50SA2.4A (304)
Mã sản phẩm: 50SA2.4A - 1 pha
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm nước thải bằng INOX đúc HCP 3 pha 50SA2.8A (304)
Mã sản phẩm: 50SA2.8A - 3 pha
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm nước thải bằng INOX đúc HCP 1 pha 50SA2.8A (304)
Mã sản phẩm: 50SA2.8A - 1 pha
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm hố móng xây dựng HCP 80HDG22.2(AGN22.2) 3 pha - 2 pole
Mã sản phẩm: 80HDG22.2(AGN22.2) (3 pha - 2 pole)
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm hố móng xây dựng HCP AG-32 3 pha - 2 pole
Mã sản phẩm: AG-32 (3 pha - 2 pole)
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm hố móng xây dựng HCP AG-32 1 pha - 2 pole
Mã sản phẩm: AG-32 (1 pha - 2 pole)
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm hố móng xây dựng HCP AG-33 3 pha - 2 pole
Mã sản phẩm: AG-33 (3 pha - 2 pole)
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải có cánh khuấy rác HCP AFG-55 3 phase 4 pole
Mã sản phẩm: AFG-55
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải có cánh khuấy rác HCP AFG-75 3 phase 4 pole
Mã sản phẩm: AFG-75
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải có cánh khuấy rác HCP AFG-610 3 phase 4 pole
Mã sản phẩm: AFG-610
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải có cánh khuấy rác HCP AFG-615 3 phase 4 pole
Mã sản phẩm: AFG-615
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Bơm chìm nước biển HCP POND-S250
Mã sản phẩm: POND-S250
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Bơm chìm dân dụng HCP POND-100
Mã sản phẩm: POND-100
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Bơm chìm dân dụng HCP POND-100F (Phao nằm)
Mã sản phẩm: POND-100F
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Bơm chìm nước biển HCP POND-S250F (Phao nằm)
Mã sản phẩm: POND-S250 F
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải bằng INOX đúc 316 80SFU21.5 1 pha - 2 pole
Mã sản phẩm: 80SFU21.5 1 PHA - 2 POLE
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải bằng INOX đúc 316 80SFU21.5 3 pha - 2 pole
Mã sản phẩm: 80SFU21.5 3 PHA - 2 POLE
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải bằng INOX đúc 316 80SFU22.2 1 pha - 2 pole
Mã sản phẩm: 80SFU22.2 (1 PHA - 2 POLE)
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải bằng INOX đúc 316 80SFU22.2 3 pha - 2 pole
Mã sản phẩm: 80SFU22.2 (3 PHA - 2 POLE)
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm lưu lượng lớn HCP L-405A
Mã sản phẩm: L-405A
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm lưu lượng lớn HCP L-300A 3 phase 4 pole
Mã sản phẩm: L-300A
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm lưu lượng lớn HCP L-41A 3.5 3phase 2 pole
Mã sản phẩm: L-41A 3.5'' 3 phase
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm lưu lượng lớn HCP L-405A 3 3phase 2 pole
Mã sản phẩm: L-405A 3.5'' 3 phase
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm nước thải rác HCP FN-22U 3phase
Mã sản phẩm: FN-22U 3phase
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm nước thải rác HCP FN-33P
Mã sản phẩm: FN-33P
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm nước thải rác HCP F-33P/U 3phase
Mã sản phẩm: F-33P/U 3 phase
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm nước thải rác HCP FN-33P 3phase
Mã sản phẩm: FN-33P 3phase
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải sạch HCP A-05A 3 phase
Mã sản phẩm: A-05A 3 PHA
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải sạch HCP A-43
Mã sản phẩm: A-43
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải sạch HCP A-05B 3 phase
Mã sản phẩm: A-05B (3 pha)
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Bơm chìm nước thải sạch HCP A-33
Mã sản phẩm: A-33
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm tưới tiêu thủy sản HCP IC-610 3 phase
Mã sản phẩm: IC-610 3phase
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm tưới tiêu thủy sản HCP IC-215
Mã sản phẩm: IC-215
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm tưới tiêu thủy sản HCP IC-410 3 phase
Mã sản phẩm: IC-410 3phase
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm tưới tiêu thủy sản HCP IC-33B
Mã sản phẩm: IC-33B
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Bơm chìm chống lũ HCP LA-2250
Mã sản phẩm: LA-2250
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Bơm chìm chống lũ HCP LA-28100 Well type
Mã sản phẩm: LA-28100 Well Type
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Bơm chìm chống lũ HCP LA-2260
Mã sản phẩm: LA-2260
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Bơm chìm chống lũ HCP LA-2875 Well type
Mã sản phẩm: LA-LA-2875 Well Type
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm nước thải rác gang đúc HCP 50AFU4.4 3PHA - 4POLE
Mã sản phẩm: 50AFU4.4 (3 pha - 4 pole)
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm nước thải rác gang đúc HCP 50AFU4.4 1PHA - 4POLE
Mã sản phẩm: 50AFU4.4 (1 pha - 4 pole)
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm nước thải rác gang đúc HCP 3 pha 50AFU2.4
Mã sản phẩm: 50AFU2.4 (3 pha - 2 pole)
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm nước thải rác gang đúc HCP 1 pha 50AFU2.4
Mã sản phẩm: 50AFU2.4 (1 pha - 2 pole)
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm nước thải cắt rác HCP 32GF21.5
Mã sản phẩm: 32GF21.5
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm nước thải cắt rác 32GF21.0
Mã sản phẩm: 32GF21.0 - 3 pha
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CẮT RÁC HCP 32GF21.0
Mã sản phẩm: 32GF21.0
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm nước thải cắt rác HCP 32GF21.5 - 3 pha
Mã sản phẩm: 32GF21.5 - 3 pha
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm hố móng xây dựng HCP 50ASH21.5 3 pha - 2 pole
Mã sản phẩm: 50ASH21.5 (3 pha - 2 pole)
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm hố móng xây dựng HCP 50ASH21.5 1 pha - 2 pole
Mã sản phẩm: 50ASH21.5 (1 PHA - 2 POLE)
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm hố móng xây dựng HCP 50ASH22.2 3 pha - 2 pole
Mã sản phẩm: 50ASH22.2 (3 pha - 2 pole)
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm hố móng xây dựng HCP 50ASH22.2 1 pha - 2 pole
Mã sản phẩm: 50ASH22.2 (1 pha - 2 pole)
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm nước thải rác gang đúc HCP 3 pha 80AFP21.5
Mã sản phẩm: 80AFP21.5 (3 PHA - 2 POLE)
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm nước thải rác gang đúc HCP 1 pha 80AFP21.5
Mã sản phẩm: 80AFP21.5 (1 pha - 2 pole)
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm nước thải rác gang đúc HCP 3 pha 80AFP22.2
Mã sản phẩm: 80AFP22.2 (3 pha - 2 pole)
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn
Máy bơm chìm nước thải rác gang đúc HCP 1 pha 80AFP22.2
Mã sản phẩm: 80AFP22.2 (1 pha - 2 pole)
Vui lòng liên hê (028) 6266 0466 - 0902 87 87 85 để được tư vấn

TIN TỨC MỚI

Làm thế nào để mua được máy bơm nước giá rẻ chính hãng

Làm thế nào để mua được máy bơm nước giá rẻ chính hãng

Máy bơm nước hiện đang là loại máy được ứng dụng đủ loại nhất trong mọi lĩnh vực từ nông nghiệp đến...

Hiện nay có những dòng máy bơm nước chuyên dụng nào?

hiện nay, máy bơm nước được dùng rất rộng rãi và ứng dụng...

Khi sử dụng máy bơm nước cần chú ý những yếu tố nào

Yếu tố ảnh hưởng đến độ bền máy bơm nước   Máy bơm...

Máy bơm chìm đài loan

Cách chọn máy bơm chìm đài loan tốt nhất Nếu bạn đang...